Office Profile PL

Zespół tworzą Projektanci posiadający bogate doświadczenie w projektowaniu konstrukcji stalowych dla przemysłu i budownictwa cywilnego zdobyte między innymi w firmie wykonawczej zajmującej się projektowaniem, wykonywaniem i montażem konstrukcji stalowych. Przy realizacji niektórych projektów biuro współpracuje z uznanymi w branży pracowniami projektowymi z Polski i zagranicy.

Miejscem prowadzenia działalności jest Szczecin, natomiast zasięg projektów sięga często dużo dalej, poza granice Polski. 

Głównym zakresem działań biura są inżynierskie konstrukcje stalowe – obliczenia i sporządzanie dokumentacji wykonawczej (dokumentacja warsztatowa, montażowa).

Dzięki bliskiej współpracy z naszym amerykańskim partnerem jesteśmy w stanie dostarczyć dokumentację także na rynek USA – zgodną z wymaganiami lokalnych norm i przepisów, sprawdzoną i podpisaną przez uprawnionego konstruktora (PE).

Wykonujemy:
1. Projekty budowlane i wykonawcze:
 – obiektów przemysłowych (konstrukcje wsporcze pod maszyny i urządzeni – etażerki, estakady, kanały, galerie, hale produkcyjne, magazynowe i wiaty).
 – obiektów użyteczności publicznej (hale handlowe, wystawowe i sportowe, parkingi wielopoziomowe, stacje benzynowe),
 – obiektów inżynierskich (kominy, zbiorniki, bunkry, silosy, zasobniki, maszty, wieże, kładki, itd.)
2. Analizy statyczno-wytrzymałościowe obiektów budowlanych i inżynierskich istniejących oraz nowo-projektowanych, analizy statyczne, dynamiczne, sejsmiczne, nieliniowe i zmęczeniowe.
3. Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych.
4. Projekty lekkich obudów.

Zapewniamy:
1. Profesjonalną i kompetentną obsługę.
2. Wysoką jakość dokumentacji dającą gwarancję bezproblemowego wykonawstwa i bezkolizyjnego montażu.
3. Ekonomiczne i łatwe w wykonawstwie rozwiązania konstrukcyjne

Obliczenia wykonujemy w programie Dlubal RStab oraz Robot (ARSAP).
Dokumentację sporządzamy w programie Bocad 3D oraz TEKLA STRUCTURES.

Posted in .